Niekaralność pracownika ochrony

Pracownikiem ochrony nie może być osoba skazana za popełnienie przestępstwa umyślnego. Wymóg ten narzuca aktualnie obowiązująca ustawa o ochronie osób i mienia. W jaki jednak sposób możesz zweryfikować czy kandydat, którego planujesz zatrudnić na stanowisku ochroniarza rzeczywiście nie był karany? Idealną sytuacją byłoby, gdyby przyszły pracownik potwierdził to dla Ciebie zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego. […]