Kwestionowanie zwycięskich ofert przez małych wykonawców

Od ostatniej nowelizacji prawa zamówień publicznych przedsiębiorcy biorący udział w przetargach publicznych o wartości niższej od progów unijnych (tzw. mali wykonawcy) mieli nie lada problem. Nie mogli oni składać odwołań podważających poprawność zwycięskich ofert. Szczęśliwie pojawiło się dla nich „światełko w tunelu” 🙂 Wszystko za sprawą jednego z ostatnich orzeczeń wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą. […]